Brein PiekFijn

Beeldend leren, Hersentraining
 

Hersentrainingen (Neuro- Biofeedback)


Neuro- Biofeedback is een wetenschappelijke onderbouwde behandelmethode. Bepaalde klachten en ziektebeelden gaan samen met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Door de afwijkende patronen aan te passen kunnen de klachten verdwijnen.

 

Wat is Neurofeedback?

Door gebruik te maken van Neurofeedback leer je het brein door middel van positieve feedback te trainen. Dit is een soort fitness voor het brein. Deze methode komt uit Amerika en heeft zich de laatste jaren in Europa succesvol bewezen.

Bij Neurofeedback worden de signalen van de hersenen gemeten en wordt er geleerd van positieve feedback van deze signalen. Zo ontstaat er onder andere verbetering in: denkpatronen, concentratie, slaap en emoties. Hersenen bestaan uit hersencellen die geven informatie aan elkaar door en dan komt er een licht elektrisch stroompje vrij. Als je het stroompje gedurende een bepaalde tijd meet ontstaat er een patroon: het EEG.

Door middel van de hersenmeting kan er gezien worden welke delen van het brein moe of juist te actief zijn. Door training van de hersenen in dit gebied is het probleem te verhelpen.

Positieve feedback geeft positieve verbetering. Het brein is hier gevoelig voor en past zich via het onderbewuste aan. Je kunt zelf op het beeldscherm zien wat er in je hoofd gebeurt. Hierdoor ontstaat bewustwording. Zoals bij de fysiotherapie de spieren getraind worden, train je hier de hersenen, waardoor er betere of snellere verbindingen tussen de hersendelen ontstaan. De training heeft geen bijwerkingen maar wel een blijvend positief effect.

 

Wat is Biofeedback?

Met Biofeedback kan het lichaam getraind worden. Er worden lichaamssignalen gemeten, hierdoor is onder andere de: houding, spierspanning, beweging, organen, pijnklachten, emoties, gevoelens, fysieke prestaties en verstoringen in het lichaam te verbeteren. De resultaten hiervan worden op de computer weergegeven.

Ook lichaamsprocessen die geheel autonoom werken kunnen met Biofeedback verbeteren. Dit gebeurt allemaal via het onderbewustzijn. Hierdoor kan onder andere een betere: hartslag, bloedcirculatie, ademhaling, temperatuur en spijsvertering verkregen worden. Dit is allemaal mogelijk dankzij continue feedback.

 

Waar wordt Neuro- en Biofeedback voor gebruikt?  

Wetenschappelijk is bewezen dat Neurofeedback effectief is bij de behandeling van: AD(H)D, autisme, Alzheimer, chemobrein, Long Covid, concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie, hyperactiviteit, hoog sensitiviteit, hoogbegaafdheid, hoofdpijn/migraine, impulsiviteit, leerproblemen, stress, slaapproblemen en de ziekte van Parkinson.

Biofeedback bij: rugklachten, spierklachten, nekklachten, schouderklachten, lichaamshouding verbeteren, ademhalingsklachten, hartritmestoringen, chronische pijn en de ziekte van Parkinson.

 

Mijn werkwijze

Intake en nulmeting

Allereerst wordt verzocht een vragenlijst in te vullen, waardoor de klachten in kaart worden gebracht. Hierna wordt een nulmeting uitgevoerd, dit kan een EEG, ECG, HRV, EMG, temperatuurmeting of respiratie (ademhaling meting) zijn. Er worden elektroden geplakt op het hoofd of op spieren waar het probleem zich bevindt. Met behulp van speciale apparatuur, via een computerscherm, worden de signalen van het brein of het lichaam in beeld gebracht. Na analyse van de beelden wordt een trainingsprogramma opgesteld.

 

Training

Bij de trainingen worden elektroden geplakt op de plaatsen waar de activiteit beïnvloed moet worden of waar klachten zijn. Tijdens de training kijkt de cliënt ontspannen naar beelden, animatie, spellen of grafieken op het beeldscherm. Doordat de hersenactiviteit steeds verandert leert de cliënt om te herkennen wanneer de hersenen in balans zijn. Er wordt voor gezorgd dat de cliënt steeds weer leert om zijn hersenactiviteit op een positieve manier te beïnvloeden. Continu worden tijdens de training alle frequenties gemeten en indien nodig de grens waar naar toe getraind moet worden bijgesteld. Dit om de hersenen of het lichaam te leren om bepaalde intensiteit van de frequenties te verhogen of juist te verlagen. Dit gebeurt door middel van positieve feedback op het moment dat de juiste intensiteit in het frequentiegebied wordt gemeten. 

 

Positieve feedback

Op het beeldscherm zie je bij positieve feedback een film die doorloopt, of je ziet een grafiek met een hoge score of er wordt juist beter bij een spel gescoord, dit als beloning en aanmoediging. Als het nog geen positieve feedback oplevert dan stagneert de film, geeft de grafiek een lage score weer en het spel gaat ook niet zo goed. Doordat de cliënt positieve feedback ervaart, waar de hersenen erg gevoelig voor zijn, passen de hersenen zichzelf aan. Dit gevoel moet de cliënt dan opslaan in zijn lichaam zodat het na voldoende trainingen op elk moment dat het nodig is weer kan oproepen. Zo wordt samen met de cliënt een situatie die uit balans is weer naar “normaal” getraind.

 

Dit alles doet geen pijn en heeft ook geen negatieve bijwerkingen. De therapie wordt altijd op de cliënt afgestemd en werkt op lange termijn.

Neuro- en Biofeedback zijn geschikt voor volwassenen en ook voor kinderen.

 
E-mailen
Bellen